piešos

piešos
piẽšos dkt.

.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • piešos — 1 piẽšos sf. pl. (4) 1. Užv, Kv, Šll, Grd, Vvr, Trk, KlvrŽ suodžiai: Su piešõms nusimaliavojęs kaip veln[ia]s Šv. Nusivalyk piešàs nu burnos – kur taip susipiešinai?! Žgč. Piešas deda ar kokį juodylą, kad daro vaksą numie Šts. Piešos nuo rankų …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • piešos — 2 piẽšos sf. pl. (4) NdŽ kopėtėlės vištoms, lakta: Vištos sulėkė ant piešų M.Valanč. ^ Ir gaidys ant savo piešų, ir šuo savo namūse yra drąsesnis M.Valanč …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pieša — 1 piešà sf. (4) 1. R, N, [K] žr. 1 piešos 1: Idant trobose nebūtum piešos ir sąšlavų, drėgnumo ant sienų IM1878,36. Juoda kaip katilo pieša Brs. Mėlynas veidas kaip katilo pieša J. 2. Gs, Žvr, Bgs, Zp, Vrb nudegusi balanos ar lempos dagties… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpiešoti — intr. pavirsti piešomis, pajuoduoti (apie grūdus varpoje): Dirsės išpiešojo: grūdą perspaudei – piešos Rt. Kviečiai išpiešojo, būs juodi pyragai Tl. Jei grūdus pilsi į miltiną maišą, tai kviečiai išpiešos (priet.) LTR(Pln). piešoti; išpiešoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paišai — paišaĩ sm. pl. (4) KII139, Jrb, Pc suodžiai, piešos: Paišaĩ byra iš kamino Vdžg. Įsitepė (įsidėjo) ūsus paišaĩs Lnkv. Čia nesiglausk – čia vieni paišaĩ! Kair. Prie pečiaus paišų̃ netrūksta Vad. Nuo puodo visus paišùs nušluostei Šl. Tada jie… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paveizėti — žr. paveizdėti: 1. KŽ, Šln Aš jau i paveizėti į tave nebgaliu Akm. Aš paveizu iš paniūros i neinu pri stalo Mžk. Paveiza paveiza kaip par maurus (apsiblaususiomis akimis) vaikas End. Ka susiraukė tiek keistai, paveizėjo mun teip į akis tiesiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • piktdulkės — pìktdulkės sf. pl. (1) kūlės, piešos (javuose): Sumaišius kviečius su sniegu, kietai sušalusiu, ir myniojant, gal anus iš piktdulkių (bizdulių) nuvalyti IM1878,23 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • varinis — 1 varìnis sm. (2) I, NdŽ, KŽ 1. Kos37, BzF195, J.Jabl, Sg, Vvr, Vkš, Sd, Tv, Kltn, Šv katilas iš vario ar šiaip koks verdamas puodas: O tu, bezliepyčia, ką tu padarei, paliejai varìnį! JI206. Varìnis buvo užkabytas ant vąšo Dov. Išvirk bulves… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”